top of page

Анхны хайрын дуу

Мартагдашгүй намар киноны дуу Унаган багын аалиараа Уулын гөрөөс шиг омголон явдаа. Уулын гөрөөс шиг омголон явтал, Урсгал зөөлөн харцтай учирлаа. Хайрын нандин сэтгэл Хаанаас ирдэг юм бэ? Аз жаргал зөгнөсөн Анхны хайр, Алаг зүрх түшээд ирэв үү? Алаг зүрх түшээд ирэх Анхны хайр, Хаанаас ирдэг юм бэ? Дэврүүн багын аалиараа Дэнжийн цэцэг шиг ганхаж явлаа. Дэнжийн цэцэг шиг ганхаж явдал Дэрсийн хонгор чи минь учирлаа. Хайрын нандин сэтгэл Хаанаас ирдэг юм бэ? Аз жаргал зөгнөсөн Анхны хайр, Алаг зүрх түшээд ирэв үү? Алаг зүрх түшээд ирэх Анхны хайр, Хаашаа намайг хөтлөнө вэ? © С.Дашдооров 1973 он.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
bottom of page